Nasze Przedszkole powstało w 1981 roku. Uroczyste nadanie imienia odbyło się 4 maja 2002 roku i odtąd patronem Naszej placówki stał się dr Gustaw Studnicki. Obecnie przedszkole mieści się na Osiedlu Pod Skarpą 11, sąsiadując ze Szkołą Podstawową nr 1 i basenem „Delfin”. Placówka jest wolnostojącym,dobrze wyposażonym i jednopiętrowym budynkiem, oddalonym od ruchliwej ulicy.Do Przedszkola uczęszcza 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które tworzą 6 oddziałów. Dyrektorem Naszej placówki jest pani mgr Elżbieta Potoczny.
Organizację pracy w ciągu dnia, określa ramowy rozkład dnia opracowany z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych i higienicznych oraz zgodny z podstawą programową.Pracę wychowawczo – dydaktyczną w placówce organizuje się w oparciu o zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia, zabawy, spacery, wycieczki oraz pracę indywidualną z dziećmi i kontakty z rodzicami.

Zajęcia z religii i logopedii i języka angielskiego są nieodpłatne. Mogą w nich uczestniczyć dzieci w wieku 3-6 lat za zgodą rodziców. Zajęcia z religii odbywają się w godzinach przedpołudniowych w grupie „Zuchy” i „Elfy”. Na zajęcia z logopedą uczęszczają dzieci z wadami wymowy wyłonione przez specjalistę podczas badań przesiewowych. W naszym przedszkolu odbywają się również, zajęcia z języka angielskiego, dzięki którym dzieciaki obcują z językiem obcym, uczą się wierszy i piosenek (wtorki i czwartki godziny przedpołudniowe).

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 – 17.00.

Nauczycielki na bieżąco informują Rodziców o ciekawych zajęciach, uroczystościach, wycieczkach lub innych niespodziankach odbywających się w przedszkolu.

Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców, bądź inne, pełnoletnie osoby upoważnione przez rodziców w pisemnym oświadczeniu złożonym u wychowawcy dziecka.