Patronem naszego Przedszkola od 2001 roku jest dr Gustaw Studnicki.

Był wybitnym pedagogiem, popularyzatorem Ziemi Wadowickiej i Honorowym Obywatelem Miasta Wadowice. Urodził się w Barwałdzie Górnym. Studia zakresu matematyki ukończył w Krakowie, uzyskując doktorat w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Publikował materiały dotyczące dydaktyki i historii Matematyki w „Matematyce” i „Wiadomościach matematycznych”. Pasjonował się przeszłością regionu,której poświęcił wiele opracowań publikowanych m, in. na łamach „Nadskawia” i „Podbeskidzia”. Wydał monografię wadowickiego gimnazjum i liceum (Pierwsza wśród równych” 1991), którego był absolwentem, matura (1952r.) i czynnym nauczycielem matematyki. Opublikował i wydał kilka prac poświęconych historii Barwałdu i Wadowic. Jego ostatnią publikacją było opracowanie „Z dzieju kultu Wadowickiej Madonny”. Pośmiertnie wydano niedokończoną za życia pracę: ” Kto był kim w Wadowicach” (Wadowickie Centrum Kultury, Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej im. M. Wadowity, Wadowice 2004). Była aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej i popularyzatorem wiedzy o Nadskawiu.

Zmarł 15 maja 1999 roku, pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

Nasz Patron był wspaniałym i wybitnym człowiekiem, dlategoteż Nasza Placówka jest bardzo dumna i najczęściej jak tylko może przypomina przedszkolakom o ich patronie. Dzieciaki odwiedzają grób dr Gustawa Studnickiego, utrzymujemy kontakt z żoną panią Anielą Studnicką i rodziną patrona -zaproszenia na ważne uroczystości i wydarzenia w Przedszkolu.

24 maja 2020 roku odbyła się wielka uroczystość, 20-lecie nadania imienia Naszej Placówki. Z tej okazji nastąpiło uroczyste odsłonięcie portretu Patrona przez pana Burmistrza Bartosza Kalińskiego i panią przewodnicząca Rady Rodziców Weronikę Zaczyńską.