Procedury przyjmowania i odbierania dziecka z przedszkola w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

I PROCEDURA PRZYJMOWANIA  I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZYJMOWANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA: 1. Przyjmowanie dzieci do grup przedszkolnych odbywa się w godzinach 6.00-8.15                                          w przedsionku budynku przedszkola. 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w

Ważna informacja dotycząca procedur przyjmowania i odbierania dziecka z przedszkola!

PROCEDURA PRZYJMOWANIA  I ODBIERANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PRZYJMOWANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA: 1. Przyjmowanie dzieci do grup przedszkolnych odbywa się w godzinach 6.00-8.15 w przedsionku budynku przedszkola. 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu